Wskaźniki

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Lp.

Wskaźnik j.m. wartość 2015r. wartość 2016r. wartość 2017r.
1  Średni czas oczekiwania na aktywację usługi
dni 
2
3
2
2 Średni czas usunięcia uszkodzenia
godz.
13
10
11
 3 wskaźnik reklamacji faktur
%
0
0
0
Internet dla kazdego

2006-2010

ul. E. Plater 1/C
48-100 Glubczyce

tel.: 696 055 608
email: biuro@elzappero.net