Blog

cofnij

Realizacja projektu POIG 8.4


 

Nasza firma bierze udział w projekcie "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowe infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez firmę Elzappero.net" realizowanym w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, o gwarantowanej przepływności min 2Mbps poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej 210 podmiotom, zlokalizowanym w woj. opolskim na terenie powiatu głubczyckiego, objętego zjawiskiem cyfrowego wykluczenia. Klientami będą głównie osoby prywatne i firmy, odbiorcy końcowi będą znajdować sie w miejscowościach - Krasne Pole, Mokre, Lwowiany, Mokre Kolonia, Opawica, Pietrowice, Równe Widok, Zawiszyce, Lisięcice, Zopowy, Zopowy-Osiedle, Zubrzyce, Dzbańce, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Włodzienin, Radynia, Lenarcice.

W związku z tym udostępniamy stronę informacyjną dotyczącą zamówień realizowanych w ramach projektu: http://www.elzappero.net/poig

 

 

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
www.europa.pl www.poig.gov.pl  www.mrr.gov.pl www.wwpe.gov.pl
Internet dla kazdego

2006-2010

ul. Wodna 11
48-100 Glubczyce

tel.: 696 055 608
email: biuro@elzappero.net