Projekt "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowe infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez firmę Elzappero.net"
realizowany w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepływności min 2Mbps poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej 210 podmiotom zlokalizowanym w woj. opolskim na terenie powiatu głubczyckiego objętego zjawiskiem cyfrowego wykluczenia. Klientami będą głównie osoby prywatne i firmy, odbiorcy końcowi będą znajdować sie w miejscowościach - Krasne Pole, Mokre, Lwowiany, Mokre Kolonia, Opawica, Pietrowice, Równem Widok, Zawiszyce, Lisięcice Zopowy, Zopowy-Osiedle, Zubrzyce, Dzbańce, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Włodzienin, Radynia, Lenarcice.

Postępowanie ofertowe nr 1/2011
zapytanie ofertowe nr 1/2011

Postępowanie ofertowe nr 2/2011
zapytanie ofertowe nr 2/2011
informacja o anulowaniu postępowania

Postępowanie ofertowe nr 3/2011
zapytanie ofertowe nr 3/2011
informacja o anulowaniu postępowania

Postępowanie ofertowe nr 2/a/2011
zapytanie ofertowe nr 2/a/2011
zmiana do zapytania ofertowego nr 2/a/2011
zmiana do zapytania ofertowego nr 2/a/2011

Postępowanie ofertowe nr 3/a/2011
zapytanie ofertowe nr 3/a/2011
zmiana do zapytania ofertowego nr 3/a/2011

Postępowanie ofertowe nr 4/2011
zapytanie ofertowe nr 4/2011

Postępowanie ofertowe nr 5//2011
zapytanie ofertowe nr 5/2011

Postępowanie ofertowe nr 6/2011
zapytanie ofertowe nr 6/2011

Postępowanie ofertowe nr 7//2011
zapytanie ofertowe nr 7/2011

Postępowanie ofertowe nr 8//2011
zapytanie ofertowe nr 8/2011

Postępowanie ofertowe nr 1/2012
zapytanie ofertowe nr 1/2012
zmiana nr 1do zapytania ofertowego nr 1/2012

Postępowanie ofertowe nr 2/2012
zapytanie ofertowe nr 2/2012
zmiana nr 1do zapytania ofertowego nr 2/2012

Postępowanie ofertowe nr 3/2012
zapytanie ofertowe nr 3/2012
zmiana nr 1do zapytania ofertowego nr 3/2012

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
www.europa.pl www.poig.gov.pl  www.mrr.gov.pl www.wwpe.gov.pl